Page Loading...

Hledáme rodiče, o. p. s.

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče

 

Hledáme rodiče, o. p. s., jejímž zakladatelem je Nadace J&T, navazuje na úspěšnou kampaň Hledáme rodiče.

Mezi její cíle patří:

  • vyhledávání a oslovování vhodných adeptů na náhradní rodiče,
  • posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství,
  • zvyšovat reputaci pěstounů ve společnosti,
  • snížení počtu dětí v ústavních zařízení a legislativní změna týkající se zákazu umisťování dětí do 7 let do ústavních zařízení. 

Mezi hlavní nástroje Hledáme rodiče, o. p. s., patří:

  • webové stránky www.hledamerodice.cz s online poradnou,
  • bezplatná příručka Já pěstoun o tom, jak se stát pěstounem a mnohými dalšími informacemi o pěstounství.
  • Pro zájemce je provozována bezplatná informační linka o pěstounství 800 888 245.
  • Pravidelné informace o problematice pěstounské péče jsou zveřejňovány rovněž na facebookovém profilu Hledáme rodiče: Pěstouny a instagramovém účtu Hledáme rodiče.

Podpořit aktivity Hledáme rodiče můžete přispěvkem na transparentní účet: 0002124461/5800 nebo v rámci veřejné sbírky č.ú.: 2308877/5800.

Na obrazovkách České televize nebo v síti kin Vision Cinema jste mohli v roce 2012 vidět reklamní spoty oslovující potencionální pěstouny s herci Davidem Švehlíkem, Sašou Rašilovem a Ondřejem Vetchým. Prezentace kampaně  probíhala rovněž v síti venkovních reklamních ploch společností euroAWK, BigBoard, na stránkách celostátních novin Deník a na portálu Rodina.cz. Díky naší patronce herečce Jitce Schneiderové vznikly rádiové spoty. Herečka podpořila Hledáme rodiče, o.p.s., také charitativní akcí Díky tanci v dubnu 2016 a v roce 2019 iniciovala vznik spotů Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. Spoty byly prezentovány na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a vystupuje v nich řada českých osobností. Během podzimu 2017 vysílala Česká televize dokumentární cyklus Rodiče napořád.

V rámci projektu byla vytvořena síť regionálních neziskových organizací, které se věnují náhradní rodinné péči. Tyto organizace se starají o všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak pěstounská péče funguje nebo samotný výběr pěstouna v praxi probíhá. Zájemci o pěstounství se prostřednictvím neziskových organizací mohou potkat i s pěstouny ve svém regionu.