Page Loading...

Hospicová péče

Hospicová péče nabízí těžce nemocným (většinou v terminálním stádiu života) a jejich blízkým účinnou pomoc, kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující. Tato péče neřeší jen bolest a utrpení samotných pacientů, ale zároveň pomáhá jejich blízkým zvládat nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž při intenzivní péči o svého blízkého. Naše pomoc směřuje k terénním hospicům. Příspíváme zejména na mzdy pracovníků.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace poskytující služby, které umožňují lidem strávit poslední chvíle svého života v kruhu rodiny. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?
 
  1. Zaměření na služby poskytováné v přirozeném prostředí rodiny a jejich dostupnost.
  2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
  3. Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje?
  4. Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.
 

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby a přímo do žádosti vložit vyplněný rozpočet týkající se projektu, který najdete zde. 

  

Komu jsme přispěli:

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.