Page Loading...

Informace o Nadaci J&T

Nadace J&T vznikla dne 21. 6. 2017 přeměnou z Nadačního fondu J&T, který byl založen 1. června 2004. Dočasný charakter Nadačního fondu J&T již neodpovídal jeho současnému zaměření na dlouhodobé a rozsáhlé působení v neziskové oblasti. Proto jsme se rozhodli dát činnost nadačního fondu do souladu s odpovídající právní formou fundace, kterou je nadace jako právní forma dlouhodobého charakteru, určená k trvalé službě k společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu.

Poslání Nadace J&T:

Jsme tady proto, abychom individuálně pomáhali rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Poskytujeme finanční, materiální pomoc a poradenství.

Na základě našich zkušeností z terénu usilujeme o systémové změny v prevenci a péči o ohrožené rodiny.

Nadace poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadace. Pomoc nadace směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením a chudobou, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadace je rozvoj náhradní rodinné péče. Podrobné informace o výši podpory v jednotlivých oblastech se dočtete ve výročních zprávách.

Zastřešující roli Nadace J&T a její provázanost s obecně prospěšnou společností Hledáme rodiče a iniciativou 8000důvodů, jichž je nadace zakladatelkou a iniciátorkou, představuje tato grafika.

 

 

 

Oblasti pomoci Nadace J&T:

 

Vize Nadace J&T:

Nadace J&T je stabilním, silným a spolehlivým  partnerem pro neziskový sektor a veřejnou správu. Nadále individuálně pomáháme   rodinám s dětmi v tíživé situaci a zasazujeme se o nastavení funkčního systému péče o ohrožené děti s důrazem na prevenci. Zůstáváme moderní a transparentní nadací. Díky stabilnímu finančnímu zázemí můžeme své cíle a poslání naplňovat dlouhodobě a efektivně.

 

Hodnoty Nadace J&T:

Svoboda – děláme práci, která nás baví a má smysl. Je pro nás důležité svobodně se rozhodnout a vyjádřit svůj názor.

Férovost - vždy jednáme otevřeně, čestně s respektem k hodnotám a individualitě. Máme jasná pravidla pro poskytování pomoci a podpory.

Respekt  - respektujeme se vzájemně, každý má právo na chybu – chybu chápeme jako součást rozvoje.

Nadhled – díky našim zkušenostem a odbornosti máme nadhled. Víme, že svět není černobílý.

Komunikace – komunikujeme otevřeně, jasně a dáváme konstruktivní zpětnou vazbu.

Rozvoj – Dále se  vzděláváme a  rozvíjíme, tím zkvalitňujeme sebe  ale i dobré jméno Nadace.

Profesionalita – jsme tým, který odvádí kvalitní  práci.  

Tým – také v rozdílnosti umíme nalézt sílu  kolektivu a jít za společným cílem.

 

Transparentnost

Vedle správného zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč se stal Nadační fond J&T v roce 2011 členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Nadační fond se stal zároveň také v roce 2014 jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

 

Nadácia J&T

Na Slovensku působí naše sesterská nadace Nadácia J&T.

 
zakládací listina(368,7 kB)stáhnout