Page Loading...

Osvěta a vzdělávání

 

Podporujeme neziskové organizace, které se svými aktivitami zasazují o profesionalizaci neziskového sektoru.

Dále také organizace, které se svými aktivitami (výzkumy, sběr dat aj.) zasazují o deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti.

Zaměřujeme se zejména na organizace, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).

 

Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?

  1. Zaměření na systémové změny.
  2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
  3. Schopnost odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to, co děláme, funguje?

 

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby a přímo do žádosti vložit vyplněný rozpočet týkající se projektu, který najdete zde. 

 

Komu jsme přispěli:

Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.