Page Loading...

Rodiny se členem s postižením

 

POMOC URČENA FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem onemocnění či zdravotního postižení některého člena rodiny (rodiče nebo dítěte) ocitly ve ztížených sociálních nebo finančních podmínkách. Přestože svou situaci aktivně řeší, potřebují další podporu pro zachování funkčnosti rodiny. Nadační podpora tak směřuje k usnadnění péče o nemocného či zdravotně postiženého člena rodiny, ke zvýšení jeho soběstačnosti a k usnadnění zapojení do běžného způsobu života.  

Více informací naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotně znevýhodněným či dlouhodobě nemocným členem domácnosti. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Více informací naleznete ZDE.